Eğitim Tarihi

14 Ocak 2023

Eğitmen

H. Tayfun Erdem

Eğitimi Düzenleyen

BRM Akademi (BRM Yazılım)

Günümüzde ticari hayatın yoğun rekabet içinde olması ve de etkinliklerin müşteri odaklı olması nedeni ile bugüne kadar doğru bilinen kavramlar ve süreçler değişmiştir. İşletme ve iktisat alanlarında stok yönetimi ayrı bir önem taşımaktadır. Bir işletmenin üretimi, sermaye harcamaları, stok yönetimi gibi konularda kısa ve uzun dönem planlanması, bir iktisadi olayın geçmiş dönemlerde ne gibi özellikler gösterdiğinin ve gelecek dönemlerde nasıl bir yol izleyeceğinin belirlenmesine ilişkin tahmin yapılması son derece hayati önem taşımaktadır.

Stok yönetimi bir takım istatistiksel ve de matematiksel yöntemler kullanarak işletmelerin gelecekile ilgili beklentilerini ve bu yönde oluşabilecek stok hareketlerini kontrol altına alabilmekte, firmanın gelecekte yapacağı gerek sermaye yatırımları gerekse dönemsel talep ve satış harcamaları öngörüleri ile optimum stok hesapları yapmaktadır.

Aşağıdaki Soruların Yanıtını Bulmak İçin Sizi Eğitime Davet Ediyoruz

• Stok Yönetiminden ne anlıyoruz? Tahminin stok yönetimine etkisi nedir?
• Stok yönetiminin firma karlılığı üzerinde ve satılan malın maliyetine etkisi nedir?
• Stokları etkileyen faktörler nelerdir?
• Stok yönetiminde kullanılan, sözü edilen lead time, bağımlı, bağımsız talep nedir?
• Elde bulundurma/Stok Tutma maliyeti, Sipariş verme maliyeti nelerdir?
• Elde bulundurma maliyetini etkileyen faktörler nelerdir? Bu faktörler dikkate alınarak elde bulundurma maliyeti nasıl hesaplanır
(Katılımcılar ile örnek çözüm)
• Sipariş verme maliyetini etkileyen faktörler nelerdir? Bu faktörler dikkate alınarak sipariş verme maliyeti nasıl hesaplanır?
(Katılımcılar ile örnek çözüm)

İşlenecek Konu Başlıkları

1. ABC analizi,
2. Ekonomik Sipariş Verme miktarı,
3. Tekrar Sipariş verme noktası,
4-. Üretim Emri miktar modeli,
5. İskonto miktar modeli,

6. Olasılıklı modeller, güvenlik stoku,
6.1 Talep değişken, Lead Time sabit model,
6.2 Lead Time değişken, talep sabit model,
6.3 Hem talep hem de Lead time’ın değişken olduğu model,

7. Tek Periyotlu model,
8. Stok devir hızı,
9-Stok Kalite Rasyosu :
Satın alma ve planlama yöneticileri tarafından geliştirilmiş matematiksel bir metot olan STOK KALİTE RASYOSU ile stoklarda indirim sağlanmakta olup mevcut stokların gelecekte kullanımı ile ilgili firma yöneticilerine ışık tutmaktadır.
Bu rasyo kullanılarak mevcut stokları nasıl sınıflandırabilir ve de mevcut stokların hangilerinde indirime gidersek firmanın stok bulundurma, karlılık ve satılan malın maliyeti konularında verimlilik elde ederiz sorularını cevaplayabiliriz.

10. Forward Kur hesaplama yöntemi ile döviz cinsinden oluşan stoklarımızın paraya dönüştüğünde firmaya olan maliyeti ve de gerçek karlılığı hesaplama konuları işlenecektir.(Excel kullanım sheet verilecektir)

Bu Eğitime Kimler Katılmalı?

• Satın Alma Yöneticileri,
• Satın Alma Bölümü Çalışanları,
• Bütçe Yönetimi Sorumluları,
• Planlama Yöneticileri,
• Finans İçi ve Finans Dışı Yöneticiler

Eğitim Başvuru Formu

Ekibimiz en kısa sürede dönüş sağlayacaktır.
Bilgileri eksiksiz doldurunuz!



  BRM Akademi | BRM Yazılım Çözümleri

  İletişim Kanallarımızı Kullanarak Bizimle İletişime Geçebilirsiniz

  +90 (224) 273 51 33

  Şimdi Ara

  akademi@brm.com.tr

  Mail Gönder