Eğitim Tarihi

18-19-25 Şubat 2023

Eğitmen

H. Tayfun Erdem

Eğitimi Düzenleyen

BRM Akademi (BRM Yazılım)

Neden Finansman Kökenli Olmayanlar İçin?

Bu kadar kısa süreli bir programın bir finansman uzmanı yetiştirmek için yeterli olmadığı açıktır.
Donanımlı ve iyi eğitim almış finansçılar finans sektöründe veya büyük ölçekli firmaların finans bölümlerinde çalışmayı tercih etmektedir.

Oysa Bu Eğitimin Amacı;

1) Büyük ölçekli şirketler açısından:

a) Şirket içi iletişim ve sinerji: Finans departmanı dışındaki yönetici ve çalışanların alınan finansal kararların altında yatan haklı ve objektif gerekçeleri öğrenerek kararları anlamlandırmaları ve yeni finansal uygulamalara direnç göstermeksizin daha sıcak ve pozitif yaklaşmalarını ve katkılarını sağlamak.
b)Kariyer hedeflerinin çeşitlendirilmesi ve motivasyon: Muhasebe, İnsan kaynakları, üretim departmanlarında görevli yöneticilerin işletme finansmanı hakkında bir şeyler bilmeleri yaptıkları işte fark yaratacaktır. Ayrıca, işletme finansmanı bilen bir teknik müdürün genel müdür, finansman bilen bir muhasebe şefinin finansman müdürü olabilme şansı ve beklentisi yüksek olacaktır.

2- Küçük ve orta ölçekli şirketler açısından:

Yukarıda büyük ölçekli firmalar için geçerli olanlar bu şirketler için de gereklidir. Ayrıca bu tür firmalarda finansman genelde finansmancıların elinde değil, aileden biri ya da yönetim kurulunun güvenini kazanmış bir yönetici (genellikle muhasebe müdürü) tarafından yapılmaktadır. Bu program bu açıdan finansçı olmayan bu tür yöneticilere de hitap edecektir.

Yönetme, önemli ölçüde bütçe, bütçe uygulaması, bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu gibi finansal raporlama araçlarına dayanır. İyi bir finans raporlama sisteminin sağlayacağı devamlı bilgi akışı üst düzeydeki yöneticiler için daha sağlıklı karar alma, yetki delege etme ve kendilerine bağlı alt kademeleri daha etkili bir şekilde yönetme ve denetlemelerine olanak hazırlar.

Daha etkin karar alabilme, karlılık, nakit akış, sıkça karşılaşılan işletme sermayesi açığı, finansal kurumlarca (Bankalar) dikkate alınan konular ve bu konulardaki yorumları ile ilgili olarak kurumumuz katılımcılara aşağıdaki eğitim konularını sunacaktır.

İşlenecek Konu Başlıkları

1. Finansal Yöneticinin Görevleri
2. Finansman Kararlarının Firma İçin Önemi
3. Gelir Tablosu
4. Bilanço
5. Nakit Akış Tablosu
6. Finansal Analiz Ve Kontrol
• Mali (Finansal) Yapıda Kullanılan Oranlar
• Likidite Oranları
• Devir Hızları (Aktivite Oranları)
• Karlılık Oranları (Karın Ölçülmesinde Ve Değerlendirilmesinde Kullanılan Oranlar)
• Firmanın Sabit Yükümlülüklerini Karşılama Gücünü Ölçmede Kullanılan Oranlar
• Büyüme Oranları
• Du Pont Sistemi
• Örnek Çözüm Çalışmaları
7. Başa Baş Analizi Ve Örnek Uygulamalar
8. İşletme Sermayesi Yönetimi Ve Örnek Uygulamalar

Eğitim Başvuru Formu

Ekibimiz en kısa sürede dönüş sağlayacaktır.
Bilgileri eksiksiz doldurunuz!  BRM Akademi | BRM Yazılım Çözümleri

  İletişim Kanallarımızı Kullanarak Bizimle İletişime Geçebilirsiniz

  +90 (224) 273 51 33

  Şimdi Ara

  akademi@brm.com.tr

  Mail Gönder